Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo,

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU ZOSTANĄ OGŁOSZONE 23.04. O GODZ. 14.00

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

przypominamy, że w dniach od 23 do 29 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00 należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.


Potwierdzenie należy złożyć do urny w wyodrębnionym pomieszczeniu na terenie placówki oświatowej.  


Brak potwierdzenia woli skutkować będzie nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.


Druk Potwierdzenia woli znajduje się na stronie Biura Oświaty: www.grodzisk-oswiata.pl oraz na stronach placówek oświatowych.

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 21.129.314.1026 Harmonogram ID: 752;