Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do rejestrowania wniosków w systemie. W tym celu należy kliknąć na zakładkę "Mój wniosek".

Zgodnie z harmonogramem, rejestrowanie w systemie będzie możliwe do 29 marca 2019 r. do godz. 14.00, a składanie w tzw. szkołach pierwszego wyboru wypełnionych, podpisanych wniosków – do 29 marca 2019 r. do godz. 16.00.

Po lewej stronie ekranu znajdą Państwo również szczegółowe informacje, w tym m.in. instrukcję dla rodziców oraz zasady i harmonogram rekrutacji.

WAŻNE:

- NIE MA ZNACZENIA KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU.

- W przypadku, gdy miejsce zamieszkania dziecka jest inne niż miejsce zameldowania Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej będzie występował do Państwa o udokumentowanie faktu zamieszkania na terenie naszej gminy. Można więc do papierowej wersji wniosku dołączyć odpowiednie dokumenty (np. kopię aktu notarialnego, umowy najmu, rachunków za media itp.)

LIST DO RODZICÓW

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 564;